Volám sa Milan Kukučka a som advokát. V roku 2009 som založil advokátsku kanceláriu, ktorá sídli v Nitre. Ako advokát úspešne fungujem vďaka dôvere klientov, ktorých neopúšťa snaha bojovať za spravodlivosť. Ponúkam pomocnú ruku všetkým, ktorí spolu so mnou veria, že poznám tie právne správne postupy, ktoré k spokojnosti vyriešia ich problém, či dajú odpoveď na položenú otázku. Na desiatkach prípadov z advokátskej praxe som nadobudol skúsenosti, o ktoré sa s Vami rád podelím a ktoré využijem vo Váš prospech.

Profesionálnu právnu pomoc poskytujem širokej sfére klientov medzi ktorých patria fyzické osoby i podnikateľské subjekty (firmy) vrátane obcí a orgánov samosprávy. Vo svojej právnej praxi sa venujem problematike civilného práva so zameraním na občianske a obchodné právo. Mám bohaté skúsenosti s kreovaním zmlúv a zastupovaním klientov pred súdmi a štátnymi orgánmi. Okrem tradičných právnych disciplín sa špecializujem aj na problematiku nových a dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví ako je internetové a počítačové právo vrátane problematiky ochrany osobných údajov. Poskytujem tiež právnu pomoc začínajúcim podnikateľom a zastrešujem právne poradenstvo pre start-upy.

Naše služby

  • PRÁVNE SLUŽBY
  • PRE FIRMY A PODNIKATEĽOV
  • PRÁVNE SLUŽBY
  • PRE SÚKROMÉ OSOBY (OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI)
  • OUTSOURCING PRÁVNYCH SLUŽIEB
  • SPOLUPRÁCA S ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU

NÁŠ TÍM

advokát
asociovaný advokát
office manager

U nás nájdete

kontaktujte nás

Kde nás nájdete?

Advokátska kancelária JUDr. Milan Kukučka, s. r. o.
sídlo: Farská 7, 949 01 Nitra
IČO: 52 007 308
DIČ: 2120856122
IČ DPH: SK2120856122
IBAN: SK45 8330 0000 0023 0151 2172
SWIFT(BIC) kód: FIOZSKBA
zápis OR: Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 46693/N