kontaktujte nás

Kde nás nájdete?

Advokátska kancelária JUDr. Milan Kukučka, s. r. o.
sídlo: Farská 7, 949 01 Nitra
IČO: 52 007 308
DIČ: 2120856122
IČ DPH: SK2120856122
IBAN: SK45 8330 0000 0023 0151 2172
SWIFT(BIC) kód: FIOZSKBA
zápis OR: Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 46693/N